Terms and conditions

HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Disse handels- og leveringsbetingelser gælder for køb af produkter både fysiske og online, der bliver solgt og leveret af Naturlægen.com. 

Naturlægen.com ejes og drives af Humanly Belief Healing Spiritualism CVR-nr. 39873230.

 

KONTAKT

Kontakt os via kontakt@naturlaegen.com

 

YDELSER OG PRODUKTER

Naturlægen.com leverer produkter i form af kurser, workshops og online medlemsgrupper. 

Abonnementsaftaler er herudover reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser samt i afsnittet “Abonnementsvilkår”.


PRISER

Alle priser er angivet i danske kroner og inkl. moms. Naturlægen.com forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre priser, materialer og tidspunkter. Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.


BETALING

Du kan betale med VisaDankort, VISA, American Express, Mastercard eller Swipp. Beløbet trækkes straks ved betaling. Umiddelbart efter købet modtager du en faktura på email via den oplyste mailadresse.

Alle køb foretages gennem abonnementssystemet Simplero.

Vi har ikke adgang til dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.


KØB OG LEVERING AF DIGITALE YDELSER

Køber du et onlineprodukt, modtager du umiddelbart efter, at betalingen er gennemført, en mail med adgangskode til produktet. Du vil herefter kunne logge ind og straks benytte produktet.


Emailadressen kan altid selv ændres via “din profil”, når du er logget ind i Simplero.


WORKSHOPS og KURSER:

Efter køb af billet til et arrangement refunderes billetten ikke af Naturlægen.com. Du er dog altid velkommen til at overdrage din billet til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

Naturlægen.com forbeholder sig ret til ændringer af pris, tid, sted og indhold.


BRUGSRET TIL PRODUKTER OG YDELSER

Alle rettigheder til workshops, kurser (online eller live), online-produkter, tekster og billeder tilhører Naturlægen.com

Når du køber et online produkt kan du tilgå det købte materiale via login på simpleroplatformen.

Ved købte online kurser har du adgang til materialet for evigt via simplero platformen. Dog med undtagelse ved konkurs eller nedlukning af simpleroplatformen. I dette tilfælde får kunden  3 måneder til at downloade det købte eller link til det nye sted, hvor materialet er tilgængeligt.

I medlemsgruppen kan materialet tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med Naturlægen.com.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Konstaterer Naturlægen.com, at du foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.


FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION

Der er ikke fortrydelsesret på et onlineprodukt. Ønsker du at reklamere over et produkt, skal du skrive til kontakt@naturlægen.com

 

ABONNEMENTSVILKÅR

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig Naturlægens Univers. 

Som medlem har du adgang til de fordele, som det enkelte abonnement tilbyder. Du har adgang til medlemskabets fordele, så længe du er omfattet af et aktivt abonnement.

Desuden gælder ovenstående Handels- og leveringsbetingelser også for dig som medlem.

Tilmelder du dig et af ovennævnte abonnementer, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på https://naturlaegen.simplero.com

Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig ved eventuelle prisstigninger.  Dette gælder indtil en eventuel udmelding. 

Naturlægen.com forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsplatformen med eller uden varsel. 

Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen. I tilfælde af dette giver Naturlægen.com et rimeligt varsel.

For at kunne oprette et abonnement har vi brug for dit navn og din emailadresse samt kreditkortoplysninger for automatisk betaling så længe du er medlem.

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se også under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede, for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.

Når du er oprettet som medlem, modtager du to mails: en velkomstmail med information om abonnementet fra Naturlægen.com og en mail med login-oplysninger fra Simplero, som er vores abonnementsplatform.


BETALING OG PRISÆNDRINGER

For at få adgang til abonnementsplatformen skal du tilknytte et gyldigt betalingskort til abonnementet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres via dit Simplero-login.

Du kan betale med VisaDankort, VISA, American Express, Mastercard eller Swipp. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på den opgivne emailadresse.

Abonnementet betales enten månedsvis, halvårligt eller årligt. Alle typer af abonnement betales forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet med interval efter din præference. 

Naturlægen.com fortsætter med at trække betaling, indtil abonnementet opsiges. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

Abonnementspriserne er oplyst inkl. moms. Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.


BRUG AF ABONNEMENTSPLATFORMEN NATURLÆGENS UNIVERS

Som medlem får du en personlig adgang til brug af abonnementsplatformen Naturlægens Univers. Denne adgang giver dig udelukkende adgang til Naturlægens Univers som beskrevet i disse abonnementsvilkår.

Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. Naturlægen.com har ikke adgang til dine adgangskoder. Kombinationen af email og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. Du bør sikre dig, at uautoriseret eller ulovlig brug af dit abonnement forhindres.


MEDLEMSFORDELE

Som medlem af Naturlægens Univers får du en lang række medlemsfordele. Disse er listet på medlemssitet.

Benytter du dig af de tilbud, som vi har lavet med eksterne samarbejdspartnere, er det uden ansvar fra Naturlægen.com, da aftalen indgås direkte med den pågældende virksomhed.

 

OPSIGELSE OG AFBRYDELSE

Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement via din profil på platformen under det købte produkt. 

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

Naturlægen.com forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt Naturlægen.com suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.


FORTROLIGHED OG SIKKERHED

Hos Naturlægen.com mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger under 


PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

Naturlægen.com, alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid:

Bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold

Have opdaterede politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder

Vil straks underrette dig ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt


Du accepterer at underrette Naturlægen.com i tilfælde af uautoriseret adgang til platformen eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.


OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER FOR FORBRUGERE

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Naturlægen.com kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: kontakt@naturlægen.com


LOVVALG OG VÆRNETING

Uoverensstemmelser mellem Naturlægen.com og dig om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Aarhus og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret november 2020. Naturlægen.com tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK

Naturlægen.com behandler almindelige persondata om personer, der gør køber vores onlineprodukter, fysiske kurser, workshops og foredrag.  Herudover behandler vi data om personer, der tilmelder sig vores nyhedsbrev eller henvender sig til os skriftligt.

Denne persondata- og cookiepolitik giver dig information om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata og om dine rettigheder i den forbindelse.

Naturlægen.com er dataansvarlig for opbevaringen og brugen af dine persondata. Dette gælder også i de tilfælde, hvor vi bruger dem sammen med vores samarbejdspartnere. Vi er ikke dataansvarlige, når du benytter dig af et tilbud hos vores samarbejdspartnere.

Skriv til kontakt@naturlaegen.com, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer og bruger dine persondata.


KATEGORIER AF OPLYSNINGER

Når du klikker ind på Naturlægen.com’s simplero hjemmeside, indsamles automatisk oplysninger om din browser, din IP-adresse og omtrentlige netværkslokation, dine søgeord og informationer om din computer. Se mere om cookies nedenfor.

Formål: indsamling af statistiske oplysninger om brug af hjemmesiden, optimering af brugeroplevelse og hjemmesidens funktion, og at foretage målrettet markedsføring via Facebook, Instagram, LinkedIn og Google.

Retsgrundlag: EU’s Persondataforordning art 6, stk. 1, litra f.

Som medlem af Naturlægens Univers, samt ved køb af øvrige online produkter skal du oprette en profil. I den forbindelse indsamler vi dine identifikationsoplysninger (navn, mailadresse, adresse, evt. telefonnummer) og hvilke medlemsfordele og ydelser, du gør brug af. 

Ved betaling for deltagelse i events og kurser, registrerer vi betalingsmåde samt den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. For at kunne give dig en god kundeoplevelse, når du kontakter os, registrerer vi, om du modtager og åbner de mails, som vi sender dig.

Både som medlem og ikke-medlem indsamler og behandler vi den persondata, du giver os, når du kommunikerer med os eller benytter dig af tilbuddene på vores hjemmeside.

Formål: administration af dit abonnement, besvare spørgsmål, indsamling af statistiske oplysninger om brug af abonnementet, give dig relevante oplysninger og tilbud, sende nyhedsbreve eller sende vores produkter til dig. Derudover behandler vi dine personoplysninger for at sikre os, at brug af vores produkter ikke er i strid med vores abonnementsbetingelser. Regnskabsoplysninger indsamles for at opfylde bogføringslovens krav.

Retsgrundlag: EU’s Persondataforordning art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 Ved samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra os og vores samarbejdspartnere, indsamler vi dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet og klikker på links.

Formål: levering af et nyhedsbrev med relevante nyheder, markedsføring af Naturlægen.com og vores samarbejdspartneres produkter og events.

Retsgrundlag: EU’s Persondataforordning art 6, stk. 1, litra f.

Hvis du fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid vælge at trække det tilbage via dit Simplero login eller ved at kontakte os på kontakt@naturlaegen.com

 

LEGITIME INTERESSER DER FORFØLGES MED BEHANDLINGEN

Vores behandling af dine persondata sker delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk.1, litra f. Behandlingen sker på baggrund af vores interesse i at markedsføre vores produkter, at kunne tilbyde dig relevante ydelser, for at fastholde dig som medlem, for at forbedre siden og generere statistik.

 

FOTOS

I forbindelse med kurser og events tager vi nogle gange billeder (situationsbilleder og portrætbilleder), som bruges på hjemmesiden og/eller Facebook, Instagram og Linkedin. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier.

Formål: at bruge fotos til markedsføring af Naturlægen og vores produkter.

Retsgrundlag: EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a og f.


OPBEVARING OG BRUG AF DINE PERSONLIGE DATA

Vi overlader dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Samarbejdspartnerne anvender oplysningere til blandt administration af medlemsdata, teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks. De behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler persondata på vores vegne.

Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc. og Simplero v/Powerful Through Grace Inc er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU’s Persondataforordning art. 45.


Se Google LLC’s certificering: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Se Facebook Inc.’s certificering:  https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Se Powerful Through Grace Inc’s certificering: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008ReOAAU&status=Active


DINE RETTIGHEDER

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Retten til indsigt, berigtigelse, sletning, dataportabilitet, indsigelse og til at tilbagekalde samtykke fremgår nedenfor:

Du har altid ret til at få mere at vide om, hvilke data vi har registreret om dig og hvorfor. Du har også ret til at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og slettet.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, med henblik på direkte markedsføring, og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Du kan gøre dette via din profil eller ved henvendelse til kontakt@naturlaegen.com

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil. Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte mailadresse.


SLETNING AF PERSONDATA 

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, slettes oplysninger indsamlet om brug af hjemmesiden.

Når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev. Dokumentation for din tilmelding til nyhedsbrevet slettes dog ikke, før der er gået 2 år fra sidste nyhedsbrev blev sendt til dig.

Din brugerprofil vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år efter, at dit medlemskab af Naturlægens Univers er ophørt, medmindre der er et andet grundlag for opbevaringen.

Regnskabsoplysninger opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

Situationsbilleder og portrætfotografier slettes senest 5 år efter udløbet af det år, hvor de er taget.


SIKKERHED 

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.


KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål, om hvordan vi behandler persondata eller i øvrigt at gøre brug af dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, kan de stilles skriftligt til:

Naturlægen.com
CVR-nr.39873230
Kornbakke Alle 75
8200 Århus N
E-mail: kontakt@naturlaegen.com

 Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.


KLAGEMULIGHEDER

Hvis du mener, at vores behandling af dine oplysninger er i strid med databeskyttelsesforordningen, kan du klage til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.


Særligt om cookies

Naturlægen.com drives og ejes af

Humanly Belief Healing Spiritualism
CVR-nr.39873230
e-mail: kontakt@naturlaegen.com

Naturlægen.com benytter sig af cookies til at forbedre din oplevelse.  En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Cookies anvendes af stort set alle websites, og i nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

Når du klikker på ”Accepter alle” i cookiebanneret, giver du samtykke til, at der sættes cookies til de formål, som er angivet i banneret. Ønsker du kun at give samtykke til nogle cookies, kan du vælge de ønskede cookies til og fra, og trykke på ”Accepter valgte”. Ønsker du ikke at give samtykke til cookies, skal du vælge alle fra og trykke på ”Afvis alle”. I cookiebanneret kan du også trække et samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Vær opmærksom på, at du ikke kan fjerne ”nødvendige cookies”, da de er en forudsætning for, at siden kan fungere.

 

COOKIES TIL STATISTIK

Naturlægen.com anvender Google Analytics til at samle statistik om din adfærd på hjemmesiden. Vi bruger informationerne til at forstå, hvad du og andre brugere efterspørger, og hvordan vi bedst muligt kan præsentere den relevante information for jer.

Google gemmer oplysninger om trafikken på hjemmesiden på deres egne servere. Det er derfor ikke muligt at identificere den enkelte bruger via de data, som Google indsamler.  


AFVIS ELLER SLET COOKIES

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Det afhænger af, hvilken browser du benytter, hvor du finder indstillingerne. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser cookies, er der mange funktioner og services du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg, du foretager.

Alle browsere tillader at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Husk at hvis du bruger flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Læs mere her: http://minecookies.org/cookiehandtering


VI SKAL OPLYSE DIG OM, HVORDAN VI REGISTRERER OPLYSNINGER

Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr.

Vi sætter Google Analytics, Facebook Pixel, Simplero cookie, sprogvalg cookie.

 

 

Denne persondata- og cookiepolitik er opdateret i november 2020.